Nieuwe regel: kluispasje vergeten?

Zeist, 5 april 2017

De ouders en leerlingen van het CLZ

Betreft:  nieuwe regels openen kluisjes van leerlingen

Geachte ouders, beste leerlingen

Leerlingen vergeten soms hun schoolpas waarmee ze hun kluis kunnen openen. Dat kan iedereen overkomen en het is geen probleem om de kluis te laten openen door de conciërges. Het is wel een probleem als leerlingen het pasje vaak vergeten. Het slokt veel tijd op van de conciërges en een deel van de leerlingen wordt er steeds makkelijker in. Bovendien stoort het de lessen enorm als leerlingen laat binnen komen omdat ze hun spullen nog niet in orde hadden

Er was een regel ingevoerd: elke keer dat een conciërge een kluis moet openen, betaalt de leerling 50 eurocent. Dit geld gaat naar een goed doel. De conciërges geven aan dat dit een effectieve maatregel is waardoor het geheel weer onder controle is gekomen. Nadeel is dat leerlingen die een keertje wat vergeten onmiddellijk een boete moeten betalen.

Nieuwe regel per 1 mei 2017

  • Als een leerling geen pasje bij zich heeft meldt hij zich bij de receptie. De receptionist of conciërges noteren de naam in het systeem, maken het kluisje z.s.m. open en de leerling pakt de spullen die hij nodig heeft voor die dag uit de kluis.
  • Bij de vierde keer en elke keer daarna in hetzelfde schooljaar moet de leerling 50 eurocent betalen voor deze dienst. Het geld gaat aan het eind van het jaar naar een door de leerlingenraad gekozen goed doel. Leerlingen mogen ook om een corveedienst vragen van 30 minuten. Dit kan alleen als er voldoende bemensing is bij de conciërges. Het is dus geen recht.
  • Mocht de leerling volharden in het gedrag, dan zal de hoofdconciërge de desbetreffende afdelingsleider op de hoogte brengen en passende maatregelen nemen om het gedrag een positieve wending te geven.

Met vriendelijke groet,

R.M. Bijeman,
Rector