Slim: KlasseContact! Proef op het CLZ

 

Sinds een week bewegen zich twee ‘digitale leerlingen’ door de school. Het betreft twee leerlingen uit 1TH2 die langdurig ziek zijn en “remote” dus vanuit huis of vanuit het ziekenhuis het onderwijs kunnen volgen.

In samenwerking met KPN KlasseContact is dit project gerealiseerd en zal als proef de komende tijd op het CLZ plaatsvinden. Twee “buddies” uit klas 1TH2 zullen elk lesuur een kar met daarop de twee remote werkstations naar hun lokaal meenemen. We hopen dat dit project zal slagen, zodat ook in de toekomst langdurig zieke leerlingen onderwijs kunnen volgen.

KlasseContact zorgt via een mobiele of vaste verbinding dat zieke kinderen met school en klasgenoten worden verbonden. Dankzij deze techniek kunnen zieke leerlingen blijven meedoen aan de lessen en via woord en beeld communiceren. Zelfs een vraag stellen is mogelijk, door virtueel ‘een vinger op te steken’.

KlasseContact maakt het mogelijk om tijdens de lessen en ook in de pauze of buiten schooltijd contact te houden met klasgenoten. Dat is voor de zieke leerling van groot belang. Ze voelen zich verbonden met hun klasgenoten en lopen minder leerachterstand op.