Rekentoets voor-examenklassen

Geachte ouder/verzorgers,

Voor de leerlingen die in 2014 examen doen is de wet- en regelgeving betreffend het rekenexamen veranderd. Hieronder geef ik een korte samenvatting van de nieuwe regelgeving voor een leerling die nu in het voorexamen jaar zit. ( 3TL, 4H en 5V )

–  De leerling is verplicht de CITO-rekentoets te maken.

–  De leerling krijgt in totaal vier kansen. Maart 2013, juni 2013, maart 2014 en juni 2014.

–  Afwezigheid geeft geen recht op herkansing buiten bovengenoemde data.

–  Het behaalde cijfer moet worden vermeld op de officiële cijferlijst bij het diploma.

–  Het behaalde cijfer telt voor de genoemde leerlingen nog niet mee in de slaag/zakregeling. Deze regel geldt tot en met het schooljaar 2014/2015.

–  Cijferverbetering is toegestaan, het hoogste cijfer telt.

–  Leerlingen uit 3TL die de toets op 2F-niveau hebben gedaan mogen ook herprofileren en de toets op 3F niveau doen tijdens de herkansingsmogelijkheden.

–  Leerlingen met een dyslexie- of dyscalculieverklaring krijgen 30 minuten extra tijd.

–  Leerlingen die na de rekentoets in maart hun cijfer willen verbeteren kunnen gebruik maken van de door de school georganiseerde ondersteuningslessen.

–  Op de clz-site vindt u het rooster van de rekentoetsen.

Na de uitslag van het CITO, die u dan via het ouderportal kunt inzien, krijgt u een brief waarin in u, na overleg met uw zoon/dochter, kunt aangeven of uw zoon/dochter gebruik wilt maken van de herkansing in juni.

Indien u over bovenstaande nog vragen of opmerkingen heeft neemt u dan gerust contact op met de teamleider van uw kind.

Met vriendelijke groet,

Mede namens ,

 

Nico Leppers Teamleider VMBO-TL

Josje Compaan Teamleider HAVO ( 3,4 en 5)

Albertine Zeven teamleider VWO ( 4,5 en 6)

 

Riemke Leusink

Rector CLZ